Reglement van De Spil

Ten einde het gebruik van de zaal onder strikte voorwaarden te reglementeren werd er een reglement opgesteld.

Zowel huurder als verhuurder worden dan ook verondersteld dit reglement te kennen en strikt na te leven. Afwijkingen op dit reglement kunnen enkel en alleen op schriftelijke vraag van de huurder en na een volledige goedkeuring van de Raad van Bestuur van de vzw Sint-Pietersparochie.

Het volledige reglement kan hier gedownload worden.
Schriftelijke overeenkomst
voor het gebruik van de Parochiezaal De Spil, Lorettestraat 190, 9600 Ronse
 
Ondergetekende (Naam en voornaam)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Gsm
e-mail
Bedrijf/Andere
Datum
Startuur
Einduur
Omschrijving van de activiteit
Ga je akkoord met de huurovereenkomst (zie hoger)?
Zal je gebruik maken van elektronisch versterkte muziek (Discobar)?
Zo ja, naam en adres DJ?
optredend als verantwoordelijke voor
Wenst gebruik te maken van de zaal De Spil op volgende datum en uur:
HomepaginaReserverenOver onsKalenderTarieven
Kalender en tarieven

Als je de zaal wil huren, controleer dan eerst eens of de zaal nog vrij is op onze Kalender. Alle tarieven verbonden aan het huren van de zaal en het aanwezige materiaal is terug te vinden onder Tarieven